Informace o polském trhu | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu

Infoservis - O Polsku

Zde najdete informace, které Vám připravují naší dopisovatelé. Dopisovateli jsou jednak odborníci – kooperanti z jednotlivých oblasti podnikání a jednak naší klienti či návštěvníci portálů, kteří nám pošlou informace, které uznáme za potřebné zveřejnit.

Články, hodnocení a ostatní formy informací, včetně doprovodné dokumentace, si můžete vybrat či seřadit dle oblasti zájmů, problematiky či autora. Jednotlivé informace jsou zpravidla propojeny na konkrétní produkty či služby, které v této souvislosti poskytujeme. Informace jsou seřazené dle data jejích zveřejnění.

Veškerý publikovaný obsah je pouze informativní. Provozovatel serveru ani autor nenesou odpovědnost za případné problémy či škody vzniklé neadekvátním použitím informací či jejích zneužitím. Obsah neprochází jazykovou úpravou. Každá publikovaná informace uvádí autora a v případě sekundárních informací také zdroj, ze kterého bylo čerpáno.

Informace o polském trhu RSS

› 29. 12. 2014 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Hodnota značky „Polsko“ dosáhla 602 mld. USD

Značka „Polsko" zaujala 20. místo v žebříčku „Brand Finance Nation Brands 2014", který posuzuje hodnotu zemí jakožto značek. Hodnota značky „Polsko" během roku vzrostla o 105 mld. USD na 602 mld. USD, tj. o 21 %.
více ›

› 29. 12. 2014 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Zahraniční obchod Polska v období leden-říjen 2014

Export Polska v období leden – říjen 2014 dosáhl téměř 136,1 mld. EUR, tj. vzrostl o 4,8 %. Stejné tempo růstu zaznamenal import, který činil 137,2 mld. EUR. Deficit obchodní výměny představoval 1,1 mld. EUR oproti 125 mil. EUR ve stejném období předchozího roku.
více ›

› 29. 12. 2014 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Lepší pozice Polska z pohledu vnímání korupce – hodnocení Transparency International

Polsko v žebříčku Transparency International „Corruption Perceptions Index" zabývajícím se vnímáním korupce ve veřejném sektoru získalo letos 61 bodů a umístilo se na 35 pozici. Oproti předchozímu roku si tak polepšilo o 3 místa. Polsko zároveň letos dosáhlo nejlepšího výsledku mezi zeměmi Visegrádské skupiny před Maďarskem (47. místo), Českou republikou (53. místo) a Slovenskem (54. místo).
více ›

› 29. 12. 2014 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Podnikání v PL na české oprávnění

Dočasně a příležitostně můžete v Polsku podnikat na základě dokladů opravňujících k dané podnikatelské činnosti v ČR (Pokud je dodržena podmínka dočasnosti poskytování služeb, která je vymezena obdobím max. 1 rok, po udělení výjimky 2 roky, může český podnikatel poskytovat služby v jiné členské zemi EU na českou licenci).
více ›

› 29. 12. 2014 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Optimistické perspektivy rozvoje polské ekonomiky v roce 2015

Podle zprávy společností Euler Hermes a Grant Thornton většina finančních ředitelů v Polsku optimisticky hodnotí perspektivy rozvoje podnikání v nadcházejícím období.
více ›

› 29. 12. 2014 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Růst HDP Polska ve III. kvartále 2014

HDP Polska ve III. kvartále 2014 vzrostl meziročně o 3,3 % v porovnání s růstem o 3,5 % ve II. kvartále letošního roku.
více ›

› 18. 8. 2014 | Autor: Zdeňka Rójová

Export potravin z Polska roste

Během prvních pěti měsíců 2014 export potravin z Polska činil 8,8 mld. EUR ve srovnání s 8 mld. EUR ve stejném období předchozího roku, informovala polská Agentura zemědělského trhu.
více ›