Informace o polském trhu | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu

Infoservis - O Polsku

Zde najdete informace, které Vám připravují naší dopisovatelé. Dopisovateli jsou jednak odborníci – kooperanti z jednotlivých oblasti podnikání a jednak naší klienti či návštěvníci portálů, kteří nám pošlou informace, které uznáme za potřebné zveřejnit.

Články, hodnocení a ostatní formy informací, včetně doprovodné dokumentace, si můžete vybrat či seřadit dle oblasti zájmů, problematiky či autora. Jednotlivé informace jsou zpravidla propojeny na konkrétní produkty či služby, které v této souvislosti poskytujeme. Informace jsou seřazené dle data jejích zveřejnění.

Veškerý publikovaný obsah je pouze informativní. Provozovatel serveru ani autor nenesou odpovědnost za případné problémy či škody vzniklé neadekvátním použitím informací či jejích zneužitím. Obsah neprochází jazykovou úpravou. Každá publikovaná informace uvádí autora a v případě sekundárních informací také zdroj, ze kterého bylo čerpáno.

Informace o polském trhu RSS

› 9. 4. 2013 | Autor: Zdeňka Rójová

Stanovisko Velvyslanectví Polské republiky v Praze ke kritice kvality polských potravin prodávaných na českém trhu

Velvyslanectví Polské republiky nemůže nechat bez reakce masívní kampaň proti polským potravinám, v rámci níž dochází k častému paušalizovaní ojedinělých případů nesrovnalostí, přebírání nepodložených zpráv bulvárními médii a manipulacím se statistickými údaji. Důsledkem tohoto tažení je ničení důvěry spotřebitelů k polským výrobkům a závažné poškozování zájmů mnoha polských subjektů a jejich českých obchodních partnerů. Máme důvodnou obavu, že probíhající kampaň je z části vedena účelově a ve svém důsledku může vést k poškození našich vzájemných, zejména hospodářských vztahů. Zároveň nepopíráme, že problém kvality potravin na českém trhu existuje. Není však zapříčiněn dovozem z jedné konkrétní země, ale situací typickou pro nevyspělý trh, kde je klíčovým kritériem nízká cena.
více ›

› 26. 3. 2013 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Základní kapitál - pozor na něj!

V praxi jsme se už mnohonásobně setkali se situaci, kdy český podnikatelský subjekt, který vstoupí na polský trh ve formě kapitálově spřízněné společnosti, pomáhá svému „příbuznému“ v prvopočátcích třeba tak, že prodlužuje dobu splatností vlastních faktur či dokonce netrvá na jejich uhrazení.
více ›

› 12. 3. 2013 | Autor: Zdeňka Rójová

Doporučujeme Vám výrobce kvalitních polských potravin : SOKPOL Sp. z o.o. Myszków

Výrobce ovocných a zeleninových šťáv v různých typech obalů s desetiletou exportní zkušeností na český a další ,zejména evropské trhy
více ›

› 21. 2. 2013 | Autor: Zdeňka Rójová

Ohrožují polské potraviny zdraví českých spotřebitelů ?

Jsou potraviny dovážené z Polska k nám jiné kvality než ty běžně prodávané na polském trhu ? Je záměrně zatajován původ zboží na obalu ? Platí, že co je levné je ošizené ?
více ›

› 8. 2. 2013 | Autor: Beata Badošková

Jak na dlužníky v zahraničí?

Znáte cizí jazyk i své odběratele, ale přeze všechno se Vám může stát, že nelze dojít k dohodě. Jak tedy postupovat při vymáhání své pohledávky v zahraničí?
více ›

› 25. 9. 2012 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

E-registrace sp. z o.o.

Registrace Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) prostřednictvím internetu je na první pohled výborná věc, která ušetří čas i peníze. Je tomu tak doopravdy? Jednoduše – není a jak se vychází z článku uveřejněného na http://prawo.money.pl/, asi ještě tak rychle nebude.
více ›

› 25. 9. 2012 | Autor: Zdeňka Rójová

Seznam hraničních přechodů na česko-polské státní hranici a rozsah jejich provozu

Odpověd´na jeden z Vašich nejčastějších dotazů na téma, zda přes daný hraniční přechod může přejet náklad o Vámi požadované hmotnosti, zda je přechod v provozu non stop apod. Někteří z Vás se na nás dokonce zlobí, že na položený dotaz ihned z hlavy nevyrchlíme požadované odpovědi.
více ›