Prodej, likvidace či přerušení podnikání kapitálových společností v Polsku? | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu  ›  Právo a regulace  ›  Prodej, likvidace či přerušení podnikání kapitálových společností v Polsku?

Navazující služby

Prodej, likvidace či přerušení podnikání kapitálových společností v Polsku?

Tadeáš Hlawiczka

Jakou cestu zvolit, když se v podnikání nedaří a máme společnost vyžadující náklady.

 

Realizace podnikatelského záměru, zejména v zahraničí, nemusí vždy vyjít dle původních představ.

V naší praxi se často setkáváme s českými podnikateli, kteří začali podnikat Polsku, a z různých příčin se jim nedaří.

Příčin je mnoho, k těm nejčastějším patří podcenění průzkumu trhu a ověření konkurenceschopnosti, špatná volba právní formy podnikání a také nevhodný výběr partnera či osoby manažera.

Většina podnikatelů si uvědomuje rizika spojená s podnikáním „na živnost", jako fyzická osoba a proto zpravidla zakládají polské společnosti. Málokdo si však uvědomuje, že proces založení společnosti je mnohem jednodušší a levnější, než proces její likvidace.

Jaké máme možností v situaci, kdy náš polský podnikatelský subjekt nevydělává na vlastní provoz?

Pochopitelně jej můžeme dotovat z jiných zdrojů, ale správnost tohoto postupu je jen výjimečná. V této situaci upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z předlužení a související odpovědnosti „jednatelů" (Członków Zarządu).

Nejčastěji řešíme otázku „jak se zbavit této společnosti"? Záměrně uvádím „společnosti", protože jde převážně o kapitálové společnosti. U podnikání „na živnost" je proces „pozastavení či ukončení podnikání" stejně jednoduchý, jako u nás.

Jinak tomu je u kapitálových společností. Zde je proces likvidace mnohem složitější a můžeme konstatovat, že obdobný, jako u nás.

V nedávné minulosti se dalo v Polsku kapitálovou společnost poměrně jednoduše prodat. Prodávalo se zpravidla za symbolickou cenu, ale zbavili jsme se rychle a navždy závazku. Aktuálně je prodej, zejména sp. z o.o. prakticky nemožný (o tom proč, píši na jiném místě).  Mohlo by se zdát, že jediným východiskem je dlouhá a poměrně nákladná likvidace.

Naštěstí tomu tak není, na rozdíl od ČR.  Polská legislativa připouští přerušení podnikání sp. z o.o.

Dokonce, na základě „Konstytucji Biznesu" (Regulace podnikání), která platí od 30. dubna 2018, může využít této možnosti i společnosti zaměstnávající pracovníky v pracovním procesu či mající závazky k pracovníkům na mateřské a rodičovské dovolené! Co je nejpodstatnější, do uvedeného data bylo možné podnikání přerušit na dobu určitou, minimálně na jeden měsíc a maximálně na 24 měsíců. Nyní je možné přerušení i na dobu neurčitou.

Vzhledem k tomu, že platí „Nikdy neříkej nikdy!", jde v naprosté většině případů o nejefektivnější řešení vzniklého problému. Takto se vyhneme zdlouhavému a nákladnému procesu likvidace a nezavíráme si vrátka do budoucnosti.

Celý proces „přerušení" či pozastavení podnikání pochopitelně má svá specifika a je administrativně poměrně náročný, je však rychlý a levný oproti likvidaci. Realizaci tohoto kroku však jednoznačně doporučujeme svěřit odborníkům, zejména v souvislosti s daňovými povinnostmi případně vypořádání nově vzniklých závazků.

› 6. 1. 2019
Autor: Tadeáš Hlawiczka

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Napište nám
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován