Přispějte do infoservisu | CesPol


CesPol  ›  Přispějte do infoservisu

Přispějte do infoservisu


Vážení návštěvníci,

jak jste si určitě všimli, levá část našich stránek je věnována publikaci informací, které by měly být užitečné všem těm, kteří se snaží uspět na sousedním trhu a patří zejména do skupiny malých a středních podniků. Chcete-li se dovědět mnoho zajímavého z této oblasti, zveme Vás do prostoru INFOSERVISU CesPol group. České návštěvníky zveme na O POLSKU a polské na O CZECHACH. 

Pokud Vás zajímá víc a chcete nahlédnout do kuchyně INFOSERVISU či uvažujete o spolupráci s námi, moc nás to těší a věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. 

Náš INFOSERVIS má tradici od roku 1995. Formy a způsoby sdělování informací se pochopitelně měnily a vyvíjely. V současné době pokročilé elektronické komunikace je získávání a prezentace informací mnohem snadnější, ale udržet určitou přidanou hodnotu oproti nesčetnému množství jiných informačních zdrojů je velmi složité. INFOSERVIS CesPol group si neklade za cíl usilovat o všechny návštěvníky Internetu ani všechny podnikatele. Cílem je přinášet konkrétní informace, využitelné v praxi pro lidi z mikro, malých a středních firem. Pochopitelně, tak jako celý obsah portálu, v česko-polském kontextu a relaci.

V souladu s celkovou koncepcí obsahu portálu, je i obsah článků a dokumentů zveřejňovaných v Infoservisu rozdělen do šesti tématických oblastí PRÁVO A LEGISLATIVA - FINANCE A ÚČETNICTVÍ - OBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ - MARKETING A KOMUNIKACE - OFFICE - JAZYKOVÝ SERVIS

Tak, jako každý informační zdroj, máme určitou organizaci činnosti, dělbu práce a strukturu. Všichni zainteresovaní tvoří společně REDAKCI INFOSERVISU.  Redakce má svého Manažera – osobu celkově odpovědnou za Infoservis. Jednotlivé oblasti spravují redaktoři. Redaktoři rozhodují o tom, co v dané oblasti bude publikováno. Každá oblast – každý Redaktor spolupracuje s Dopisovateli. DOPISOVATEL je tou osobou, na které stavíme celou podstatu Infoservisu. Infoservis je otevřenou publikační platformou, proto uvítáme a zveřejníme názory všech autorů, pochopitelně pokud budou splňovat obecné zásady a budou svým obsahem v rámci zaměření a poslání Infoservisu. U každého článku zveřejňujeme  jeho autora.

Máme zájem zejména o spolupráci s odborníky z praxe. Každá tématická oblast „oslovuje” určité osoby, které mají znalosti a poznatky, o které by se mohly podělit s ostatními. Smyslem zveřejňovaných informací pochopitelně není  ani nemůže být řešení dílčích cílů a problémů, k tomu slouží jiné nástroje portálu. Smyslem je dát vědět, že o tom víme, že problematice rozumíme a zpřístupnit důležité obecně platné informace.

Z dosavadní praxe máme příklady, kdy se z občasných dopisovatelů stali Kooperanti, kteří jsou významnými realizátory zakázek CESPOL BUSINESS SERVICE.

Podstatnou skutečností naší práce je fakt, že informujeme české subjekty o situaci v Polsku a polské o situaci v Česku. Jde tedy o to, že zdroj informace zpravidla existuje v jednom jazyce a my jej musíme převést do toho druhého. Ideálním řešením je, kdy dopisovatel ovládá oba jazyky či má možnost posílat článek v tom jazyce, ve kterém bude publikován. Neznamená to však, že v rámci redakce hodnotné informace od dopisovatelů nepřekládáme.

V souvislosti s další administrativní činností s informacemi poslanými k publikaci, prosíme všechny dopisovatele, aby pro tyto účely používali níže uvedenou šablonu a vyplnili v ní všechny požadované údaje.

Děkujeme a těšíme se na oboustranně prospěšnou spolupráci

Redakce INFOSERVISU CesPol group


Název článku:
Text článku:
Kategorie článku:
Jméno autora článku:
Vaše jméno / firma:
E-mail:
Telefon:
Přiložit soubor:
Přiložit soubor:
Přiložit soubor: