Obchod a zprostředkování | CesPol


CesPol  ›  Naše služby  ›  Obchod a zprostředkování

Naše služby

Máme pro Vás řešení rozdělená do šesti tematických oblastí. Každá oblast obsahuje konkrétní produkty – balíčky služeb, s jasně definovaným obsahem. Produkty byly vytvořeny na základě poptávky a s cílem dosažení standardu služeb, který nejlépe odpovídá klientům. Nabízené produkty v jednotlivých oblastech jsou řešením na nejčastěji se vyskytující situace. Na jednotlivé Produkty jsou sjednávány Zakázky. Zakázka stanovuje konkrétní pravidla vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Pro efektivnější komunikaci a vytvoření nabídky formou Zakázky, jsou k dispozici u každého Produktu dotazníky, které jsou svým obsahem částečně universální a částečně specifické – dle potřeb k danému Produktu. Uzavřená Zakázka je považována za definování obchodního vztahu. Předpokládá-li se rozsáhlejší spolupráce, nabízíme Kontrakt, který předpokládá uzavření několika Zakázek. Kontrakt není formou závazného vztahu, je jen vodítkem logického postupu a vyjádřením oboustranného souhlasu s ním.

Obchod a zprostředkování

Realizace úspěšného obchodu závisí na mnoha faktorech, většina z nich je specifická pro daný trh, distribuční cesty a potenciální odběratele. Kvalitní zboží zdaleka neznamená tržně úspěšný produkt. Naopak i „nepřesvědčivé" věci se dají prodat, pokud se to umí. Vy určitě chcete nabídnout kvalitu a naši obchodníci „to umí", spojíme-li to, nastartujeme úspěšný obchod.

Obchodní zastoupení v Polsku

Vyhledání obchodního partnera v Polsku

Asistenční servis v Polsku