Jednodušší pravidla pro označování zboží v Polsku | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu  ›  Právo a regulace  ›  Jednodušší pravidla pro označování zboží v Polsku

Navazující služby

Jednodušší pravidla pro označování zboží v Polsku

Tadeáš Hlawiczka

Prezident Bronisław Komorowski podepsal novelu zákona o svobodě podnikání, která zjednodušuje pravidla označování zboží uváděného do oběhu v Polsku, informovala Kancelář prezidenta PR. Podle odhadu Ministerstva hospodářství, které připravilo změnu předpisů, novelizace umožní podnikatelům ušetřit ročně cca 70 mil. PLN (cca 453 mil. CZK).

Prezident Bronisław Komorowski podepsal novelu zákona o svobodě podnikání, která zjednodušuje pravidla označování zboží uváděného do oběhu v Polsku, informovala Kancelář prezidenta PR.

Podle odhadu Ministerstva hospodářství, které připravilo změnu předpisů, novelizace umožní podnikatelům ušetřit ročně cca 70 mil. PLN (cca 453 mil. CZK).

V souladu s novelou obchodník uvádějící na polský trh zboží, které bylo uvedeno do oběhu v Evropské unii, nebude muset uvádět na obalu adresu polského distributora.

Podnikatel z Evropské unie (nebo ostatních zemí Evropského hospodářského prostoru–EHP: Islandu, Norska, Lichtenštejnska) bude moci označit výrobek adresou své firmy se sídlem v EU (EHP). To znamená, že např. podnikatel z EU nebude muset nahrazovat obal výrobku obalem s údaji polského distributora.

Novela ruší také povinnost uvádění informace umožňující identifikaci výrobku, pokud jeho určení je zřejmé.

V případě prodeje spotřebitelům bude nadále uplatňován zákon ze dne 27. července 2002 o specifických podmínkách prodeje spotřebního zboží a změně Občanského zákoníku („ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego").

Podle stávajících předpisů podnikatelé uvádějící zboží do oběhu na území Polska mají povinnost umístit na výrobku informaci o adrese firmy a o adrese polského představitele v polském jazyce (jistou výjimku představují mj. potraviny a zdravotnické výrobky).

Novela vstoupí v platnost 14 dni po zveřejnění.

PŘEZATO: OPOaI Velvyslanectví PL v Praze

› 29. 12. 2014
Autor: Tadeáš Hlawiczka

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Napište nám
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován