E-platforma | CesPol


CesPol  ›  E-platforma

E-platforma


E-platforma je místem vymezeným pro elektronické nástroje, kterými se snažíme zjednodušit zkrátit a zlevnit cestu k řešení Vaších potřeb. 

Kalendář akcí je nástrojem, kterým Vás chceme informovat o akcích, které se konají a které souvisí se zaměřením našeho portálu. Jde-li o akce s organizovanou účasti, můžete využít přímé cesty k zajištění své účasti prostřednictvím nezávazné přihlášky.

E-konzultace je cestou k získání informací vedoucích k efektivnímu postupu v cestě za vytýčeným strategickým cílem. Na základě dlouholetých zkušeností Vám poradíme, jaká cesta je správná a budete-li mít zájem, tak Vám „cestičku prošlapeme“. 

B2B je systémem, ve kterém Vám nejen dáváme možnost prezentovat Vaší obchodní nabídku či poptávku, ale zároveň reagovat na nabídky a poptávky ostatních subjektů.

 Najdete tam nabídku a poptávku nejen na produkty, ale také obchodní a pracovní příležitostí, včetně veřejných zakázek. Ve všech případech můžete využít našeho právního servisu, specializovaného servisu pro veřejné zakázky či jiných konkrétních služeb.

B2C je nástroj, který jsme pojmenovali jako Polský obchodní dům a vytvořili spotřebiteli i obchodníkovi orientaci a racionální nákup v polských e-shopech.

E-learning je snahou o jednoduché zpřístupnění informací a vzdělávání potřebného zejména pro MSP. Využitím systému webinářů, máte možnost živého zapojení do řešení konkrétní problematiky, formování názoru, postojů či hodnocení.

Přispějte do Infoservisu svými vědomostmi, poznatky. Tak jak uvádíme, jde o otevřenou platformu. Dodržíte-li základní pravidla stanovená pro provoz portálu, můžete být úspěšným a čteným dopisovatelem.

E-slovník je těžké najít lepšího pomocníka pro okamžitou jazykovou pomoc, než Google překládač. Není dokonalý, ale je z podobných nástrojů pravděpodobně nejlepší. Budete-li potřebovat oficiální překlad, můžete využít naších služeb.

Facebook se stal součásti našeho života, máme proto prostor i na něm. Chceme prostřednictvím něj vést výměnu informací, názorů, postřehů a námětu k tomu, co prezentujeme na portálu a tomu, čemu se věnujeme. 

 

 

Ve všech případech vítáme Vaše podněty, náměty či rady. Vždy se je pokusíme využít ke zdokonalení našich služeb.