Informace o polském trhu | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu

Infoservis - O Polsku

Zde najdete informace, které Vám připravují naší dopisovatelé. Dopisovateli jsou jednak odborníci – kooperanti z jednotlivých oblasti podnikání a jednak naší klienti či návštěvníci portálů, kteří nám pošlou informace, které uznáme za potřebné zveřejnit.

Články, hodnocení a ostatní formy informací, včetně doprovodné dokumentace, si můžete vybrat či seřadit dle oblasti zájmů, problematiky či autora. Jednotlivé informace jsou zpravidla propojeny na konkrétní produkty či služby, které v této souvislosti poskytujeme. Informace jsou seřazené dle data jejích zveřejnění.

Veškerý publikovaný obsah je pouze informativní. Provozovatel serveru ani autor nenesou odpovědnost za případné problémy či škody vzniklé neadekvátním použitím informací či jejích zneužitím. Obsah neprochází jazykovou úpravou. Každá publikovaná informace uvádí autora a v případě sekundárních informací také zdroj, ze kterého bylo čerpáno.

Informace o polském trhu RSS

› 19. 9. 2012 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Pohledávky v Polsku - věčně aktuální téma

Najít „deklarovaného řešitele“ pohledávek v Polsku není problém. Dokonce by se dalo s nadsázkou říci, že každý, kdo se polsky jakž takž dorozumí, uvádí, že pohledávky „umí“. Pokud člověk o problematice pohledávek něco ví a zná polské prostředí, které se mimochodem moc neliší od našeho, tak mu je na první pohled jasné, že ne všichni, kdo se takto prezentují, jsou ti „praví“. Je proto problém vybrat subjekt, který se v této problematice orientuje a má odpovídající zázemí proto, aby mohl skutečně pomoci.
více ›

› 19. 9. 2012 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

„Rękojmia“ v pojetí polského práva

Při uzavírání smluv mezi polskými a českými subjekty se poměrně často se setkáváme s dotazy směřujícími k pojmu „rękojmia“. Pokusím se proto tento pojem krátce charakterizovat a upozornit na jeho význam. Tento pojem, který lze přeložit jako „specifická záruka“ je zákonem stanovená ochrana kupujícího v případě vad zboží.
více ›

› 18. 9. 2012 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Přerušení podnikání v POLSKU

Zákon o podnikání v Polsku (Ustawa o swobodzie działalności godpodarczej) umožňuje dočasné přerušení podnikatelské činnosti. Doba přerušení činnosti je vymezena minimálně na jeden měsíc (zákon uvádí 30 dnů a výjimku pro únor) a maximálně na 24 měsíců.
více ›

› 18. 9. 2012 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Polské právo

Právo v EU u sousedů, ale rozdílné! V komunikaci s podnikateli a manažery českých podnikatelských subjektů se často setkáváme s pomíjením či podceněním faktu, že Polsko je suverénní stát, s vlastní právní regulací a tedy mnohdy rozdílnou od té, na kterou jsme zvykli doma.
více ›

› 17. 9. 2012 | Autor: Tadeáš Hlawiczka

Polsko a EURO

Bezmála 60% Poláků je proti přijetí jednotné evropské měny! Současná situace, kdy představitelé Evropské unie dělají vše proto, aby zachránili eurozónu, Polsko posiluje svou pozici nejvíce se rozvíjejícího státu EU. Experti tvrdí, že země by unikla poklesu i v případě, kdyby se eurozóna rozpadla.
více ›

› 31. 7. 2012 | Autor: Beata Badošková

Založení s.r.o. v Polsku v „jednom okénku“.

Založení společnosti s ručením omezeným v Polsku mělo být zjednodušeno „jedním okénkem“, to se však dle názoru polské odborné veřejnosti nezdařilo. Založení s.r.o. v Polsku bylo ještě v nedaleké minulosti velmi zdlouhavé, proto se polská vláda tento proces rozhodla zjednodušit „jedním okénkem, tedy všechny dokumenty budou podávány k registraci na jednom místě.
více ›

› 29. 5. 2012 | Autor: Beata Badošková

Dopravci a DPH v Polsku

Všichni dopravci, provozujíci autobusovou dopravu na území Polska, musí mít připravenou k předložení registraci k DPH. Pro všechny evropské autobusové dopravce, kteří nemají sídlo v Polsku, platí povinnost odvést DPH z obratu z té části přepravní operace, která byla provedena na území Polska. Dopravce musí být současně zaregistrován na polském finančním úřadě.
více ›