Naše služby | CesPol


CesPol  ›  Naše služby

Naše služby

Máme pro Vás řešení rozdělená do šesti tematických oblastí. Každá oblast obsahuje konkrétní produkty – balíčky služeb, s jasně definovaným obsahem. Produkty byly vytvořeny na základě poptávky a s cílem dosažení standardu služeb, který nejlépe odpovídá klientům. Nabízené produkty v jednotlivých oblastech jsou řešením na nejčastěji se vyskytující situace. Na jednotlivé Produkty jsou sjednávány Zakázky. Zakázka stanovuje konkrétní pravidla vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Pro efektivnější komunikaci a vytvoření nabídky formou Zakázky, jsou k dispozici u každého Produktu dotazníky, které jsou svým obsahem částečně universální a částečně specifické – dle potřeb k danému Produktu. Uzavřená Zakázka je považována za definování obchodního vztahu. Předpokládá-li se rozsáhlejší spolupráce, nabízíme Kontrakt, který předpokládá uzavření několika Zakázek. Kontrakt není formou závazného vztahu, je jen vodítkem logického postupu a vyjádřením oboustranného souhlasu s ním.

Právo a regulace

V podnikání se musíme řídit regulacemi, které jsou závazné na daném trhu. Jejich neznalost či nepochopení nejenže neomlouvá, ale zpravidla přináší nepříjemné postihy. Máme pro Vás připraveno od on-line poradenství po řešení konkrétních situací, včetně procesního zastoupení.

Založení s.r.o. v Polsku

Výpisu z KRS s razítkem již do 5 pracovních dnů

Registrace živnosti v Polsku

Polské právo / e-poradenství

Výpis z Polského obchodního rejstříku (KRS)

Prověření obchodního partnera v Polsku

Úvodní konzultace

Individuální pomoc

Právní forma podnikání

Vnitřní firemní regulace

Kvalifikace smlouvy dle polského práva

Právní audit v Polsku

Finance a účetnictví

Podnikání vlastní firmy na zahraničním trhu vyžaduje ošetření financí a vedení účetnictví dle platných místních předpisů. Připravili jsme pro Vás komplexní servis, který vytvoří základ podnikatelského úspěchu. Služby realizují certifikovaní a pojištění odborníci z oblasti účetnictví, daňového poradenství i auditu.

Zajištění účetnictví v Polsku

Polské daňové právo / e-poradenství

Vymáhání pohledávek v Polsku

Prověření obchodního partnera v Polsku

Obchod a zprostředkování

Realizace úspěšného obchodu závisí na mnoha faktorech, většina z nich je specifická pro daný trh, distribuční cesty a potenciální odběratele. Kvalitní zboží zdaleka neznamená tržně úspěšný produkt. Naopak i „nepřesvědčivé" věci se dají prodat, pokud se to umí. Vy určitě chcete nabídnout kvalitu a naši obchodníci „to umí", spojíme-li to, nastartujeme úspěšný obchod.

Obchodní zastoupení v Polsku

Vyhledání obchodního partnera v Polsku

Asistenční servis v Polsku

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace jsou „alfou a omegou" podnikání a představují velmi široký pojem. Každý podnikatelský subjekt má s jejím uplatňováním určité zkušenosti, ať si to uvědomuje nebo ne. Podnikatelské aktivity bez marketingové komunikace nejsou možné. „Doma" to zvládáte, o čemž svědčí zájem o zahraniční trh. S tím správným postupem a přístupem na sousedním trhu Vám pomůžou naši marketingoví odborníci.

Vyhledání obchodního partnera v Polsku

Zajištění jednání v Polsku

Zprostředkování inzerce v Polsku

Reklama na B2B v Polsku

Office / Vaše dobrá adresa

Sídlo podnikatelského subjektu si je možné představit různě. Dávno neplatí: „musím být v hlavním městě". Naopak, pro racionálně uvažující podnikatele a manažery je jasné, že ušetřené náklady na provoz sídla mohou využit efektivněji. U nás najdete různé formy, odborné zázemí a služby, včetně dobré adresy.

Virtuální kancelář v Polsku

Adresa sídla v Polsku

Doručovací adresa v Polsku

Cooffice

Jazykový servis

Prezentujeme servis, nejen překlady či tlumočení. Známe potřeby spojené s aktivitami na cizím trhu a mnohdy i význam a dopad nesprávně pochopeného jediného slova. Poskytovatelé služeb jsou oborově specializovaní a zajistíme Vám toho nejlepšího na překlad, tlumočení či asistenční služby.

Překlady a tlumočení

Asistenční servis v Polsku