O nás | CesPol


CesPol  ›  O nás

O nás


REFERENCE - PŘÍKLADY : 

 • Agrofert Holding a.s
 • BKE a.s. Hrušovany u Brna 
 • České Vinařské závody a.s. Praha
 • Delta mlýny s.r.o. Kyjov
 • ERGO spol. s r.o. Chornice
 • FK Dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice
 • HAVLÍK Opal spol. s r.o. Opava
 • INSTAL - Poznań Engineering Sp. z o.o.
 • K.M.Obaly s.r.o. Kyšice
 • Komextherm Praha spol. s r.o. 
 • Kovačka Hradec Králové
 • Kovohutě Břidličná a.s.
 • MAXIS a.s. Valašské MeziříčÍ
 • MODEL Obaly Opava a.s.
 • MONITRADE CZ s.r.o. Dobřany
 • Obchodní sladovny, a.s. Prostějov
 • OVUS - podnik živočišné výroby spol. s r.o. Praha
 • PD Vlára Nemšová
 • Pekárna Král s.r.o. Opava
 • ProCa Praha
 • RUPA  spol. s r.o. Praha
 • SOIGNER s.r.o. Praha
 • TOMAX GROUP s.r.o. Brno
 • Traffic a.s. Pardubice
 • ÚSOVSKO a.s. Úsov
 • Vinařství Petr Skoupil a.s.
 • Weindel Logistik Service ČR, spol. s r.o. Jihlava
 • Záruba M&K a.s. České Budějovice
 • Zenith Online s.r.o. Pardubice
 • Browary ZYWIEC S.A.
 • Browar RYAN NAMYSŁÓW S.A.
 • Browary Dolnośląskie PIAST S.A.
 • Cargill (Polska) Sp. z o.o.
 • Carlsberg OKOCIM S.A.
 • EMALIA OLKUSZ S.A.
 • Huta Szkła „JAROSŁAW"S.A.
 • KRAFT FOOD Polska Sp. z o.o. Warszawa
 • Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO" S.A.
 • Krynica Witamin Sp. z o.o. Warszawa
 • LNB Poland Sp. z o.o. Kiszkowo
 • PAW Sp. z o.o. Suchy Las
 • Pro - Project Chełm
 • SOGUM - BIS Sp. z o.o. Nowa Szarlejka
 • Sokpol Sp. z o.o. Myszków
 • ŚWIATOWIT S.A.  Myszków
 • TERRAWITA Sp. z o.o. Poznań
 • WAWEL Zakłady Przemyslu Cukierniczego S.A. Kraków
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
 • Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A.
 • Zakłady Przemyslu  Tłuszcowego w Warszawie S.A.
       


Informujeme - konzultujeme - realizujeme

POMOC A POTŘEBNÉ SLUŽBY
 

AnoTak z.s.   Cespol Sp. z o.o.      Spol. expertů MSP
Spolek pro rozvoj
euroregionální spolupráce
  Provozovatel systému
Platforma spolupráce MSP
 

Společnost odborníků
zapojených do servisu MSP


CesPol group
sdružuje subjekty, které se aktivně podílejí na rozvoji česko-polské euroregionální spolupráce. V rámci skupiny provozuje Euroregionální informační platformu, která nabízí informace o tom, co se děje u sousedů „za hranicí“. Nabízí informace v češtině z polského příhraničí pro jejich další zpřístupňování – tedy českým sdělovacím prostředkům. Jsou však pochopitelně přístupné široké veřejnosti - www.anotak.eu.

Provozuje také Platformu spolupráce MSP, portál nabízející veškeré informace potřebné pro podnikatelskou činnost v česko-polské relaci. Nabízí odborné poradenství a realizaci konkrétních služebwww.cespolgroup.com.

Společnost expertů MSP sdružuje odborníky z oblasti podnikání mikro, malých a středních podniků, kteří realizuji služby v rámci Platformy spolupráce MSP. Pro přímé řešení problematiky z jednotlivých oblastí jsme zprovoznili následující tematicky zaměřené webové stránky:

Nabízíme také možnost dát o sobě vědět, že ovládáte oba jazyky a splňujete proto základní předpoklad pro uplatnění v česko-polských vztazích – www.umimceskyipolsky.com

Jsme otevření zapojení nových osob a subjektů do smysluplné spolupráce v uvedených oblastech!

AnoTak je spolek subjektů, které se rozhodly podpořit rozvoj česko-polské a euroregionální spolupráce tím, že vytvoří přeshraniční informační kanál, který odbourá jazykovou bariéru a umožní šířit informace o dění u sousedů. Všichni členové spolku jsou dlouhodobě aktivní v oblasti česko-polské spolupráce a jako jednu z největších bariér vidí nedostatečný přístup k informacím „z druhé strany“. Jedním z počinů spolku proto je podpora a snaha rozvoje portálu – www.anotak.eu.

Cespol, Sp. z o.o. je polská obchodní společnost zaměřená výlučně na česko-polské obchodní vztahy. Zajišťuje komplexní technickou podporu provozu portálů a je realizátorem strategického marketingu a managementu jednotlivých služeb a zakázek. Má k dispozici experty poskytující profesionální obchodní servis pro české subjekty na polském trhu. Realizuje komplexní obchodní servis související s realizací jednotlivých obchodních operací. Realizuje strategický marketing a management pro celou skupinu.

Společnost expertů MSP je nedílnou součásti skupiny, jde o společnost dle českého NOZ § 2716 a násl. Sdružuje subjekty, které se vykazují hmatatelnými výsledky v poradenství a službách pro mikro, malé a střední podniky působící v česko-polské relaci. Všichni členové jsou vázání smlouvou a zapojení do činnosti servisu poskytovaného prostřednictvím portálu www.cespolgroup.com a jeho odvětvových satelitů. Členové, mimo vlastní podnikatelské aktivity, poskytují své služby a prezentují své znalosti v rámci služeb prezentovaných prostřednictvím www.cespolgroup.com. Spolupráce je postavena na vzájemné důvěře a praxi, prověřené dlouhodobě vzájemně prospěšné spolupráci. Spolupráce expertů vytváří významný synergický efekt. S našimi experty se můžete seznámit prostřednictvím www.dobrarada.biz.

Významnou úlohu sehrávají Partneři CesPol group. Za Partnery považujeme subjekty působící ve stejné či související problematice, ale s jiným postavením, posláním a cíli. Jde o územní samosprávu, regionální a euroregionální instituce, obchodně ekonomický úsek velvyslanectví ČR, konzuláty, státní instituce podpory exportu, komory, sdružení, ale také podnikatelské subjekty. Podstata partnerství spočívá v tom, že o sobě vzájemně víme, informujeme se vzájemně, příležitostně prezentujeme Partnera a v případě možností spolupracujeme či využíváme partnerových možností  či nabídky.

Naše aktivity jsou od roku 1991 vnímány pozitivně. Za aktivity  v oblasti rozvíjení česko – polské spolupráce jsme obdrželi významné ocenění - čestnou plaketu „Nagrody Eugeniusza Kwiatkowskiego“.

Jsme otevření smysluplné spolupráci. Pokud se k nám chcete připojit, odešlete nám dotazník umístěný na konci stránky a naše kompetentní osoba Vás bude kontaktovat. Pokud se k našim aktivitám chcete jen vyjádřit, máte prostor na Facebooku.

 

Soubory ke stažení:

Pro uložení do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako..." a zvolte umístění, kam jej chcete v počítači uložit.


Zájem o spolupráci

Název firmy / Jméno a příjmení:
Město:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Mám zájem o spolupráci: