Marketing a komunikace | CesPol


CesPol  ›  Naše služby  ›  Marketing a komunikace

Naše služby

Máme pro Vás řešení rozdělená do šesti tematických oblastí. Každá oblast obsahuje konkrétní produkty – balíčky služeb, s jasně definovaným obsahem. Produkty byly vytvořeny na základě poptávky a s cílem dosažení standardu služeb, který nejlépe odpovídá klientům. Nabízené produkty v jednotlivých oblastech jsou řešením na nejčastěji se vyskytující situace. Na jednotlivé Produkty jsou sjednávány Zakázky. Zakázka stanovuje konkrétní pravidla vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Pro efektivnější komunikaci a vytvoření nabídky formou Zakázky, jsou k dispozici u každého Produktu dotazníky, které jsou svým obsahem částečně universální a částečně specifické – dle potřeb k danému Produktu. Uzavřená Zakázka je považována za definování obchodního vztahu. Předpokládá-li se rozsáhlejší spolupráce, nabízíme Kontrakt, který předpokládá uzavření několika Zakázek. Kontrakt není formou závazného vztahu, je jen vodítkem logického postupu a vyjádřením oboustranného souhlasu s ním.

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace jsou „alfou a omegou" podnikání a představují velmi široký pojem. Každý podnikatelský subjekt má s jejím uplatňováním určité zkušenosti, ať si to uvědomuje nebo ne. Podnikatelské aktivity bez marketingové komunikace nejsou možné. „Doma" to zvládáte, o čemž svědčí zájem o zahraniční trh. S tím správným postupem a přístupem na sousedním trhu Vám pomůžou naši marketingoví odborníci.

Vyhledání obchodního partnera v Polsku

Zajištění jednání v Polsku

Zprostředkování inzerce v Polsku

Reklama na B2B v Polsku