Jazykový servis | CesPol


CesPol  ›  Naše služby  ›  Jazykový servis

Naše služby

Máme pro Vás řešení rozdělená do šesti tematických oblastí. Každá oblast obsahuje konkrétní produkty – balíčky služeb, s jasně definovaným obsahem. Produkty byly vytvořeny na základě poptávky a s cílem dosažení standardu služeb, který nejlépe odpovídá klientům. Nabízené produkty v jednotlivých oblastech jsou řešením na nejčastěji se vyskytující situace. Na jednotlivé Produkty jsou sjednávány Zakázky. Zakázka stanovuje konkrétní pravidla vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Pro efektivnější komunikaci a vytvoření nabídky formou Zakázky, jsou k dispozici u každého Produktu dotazníky, které jsou svým obsahem částečně universální a částečně specifické – dle potřeb k danému Produktu. Uzavřená Zakázka je považována za definování obchodního vztahu. Předpokládá-li se rozsáhlejší spolupráce, nabízíme Kontrakt, který předpokládá uzavření několika Zakázek. Kontrakt není formou závazného vztahu, je jen vodítkem logického postupu a vyjádřením oboustranného souhlasu s ním.

Jazykový servis

Prezentujeme servis, nejen překlady či tlumočení. Známe potřeby spojené s aktivitami na cizím trhu a mnohdy i význam a dopad nesprávně pochopeného jediného slova. Poskytovatelé služeb jsou oborově specializovaní a zajistíme Vám toho nejlepšího na překlad, tlumočení či asistenční služby.

Překlady a tlumočení

Asistenční servis v Polsku