Založení firmy v Polsku za 7 dní díky novému informačnímu systému od prosince 2014 | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu  ›  Právo a regulace  ›  Založení firmy v Polsku za 7 dní díky novému informačnímu systému od prosince 2014

Založení firmy v Polsku za 7 dní díky novému informačnímu systému od prosince 2014

Tadeáš Hlawiczka

Díky zavedení informačního systému integrujícího rejstříky vedené Ministerstvem spravedlnosti PR, Ministerstvem financí PR, polským Hlavním statistickým úřadem a Ústavem sociálního zabezpečení (ZUS), lze v Polsku od 1. prosince 2014 zahájit podnikání během 7 dnů.

Díky zavedení informačního systému integrujícího rejstříky vedené Ministerstvem spravedlnosti PR, Ministerstvem financí PR, polským Hlavním statistickým úřadem a Ústavem sociálního zabezpečení (ZUS), lze v Polsku od 1. prosince 2014 zahájit podnikání během 7 dnů.

Jednou z nejpodstatnějších změn je automatické přidělování identifikačního čísla (REGON) a daňového identifikačního čísla (NIP). Firma, která získá NIP a REGON bude moci začít podnikat v den zápisu do Státního soudního rejstříku. Povinnost dodání doplňujících informací v papírové nebo elektronické podobě tak nebude zdržovat zahájení podnikání.

Tuto změnu umožňuje zákon ze dne 26. června 2014 o změně zákona o Státním soudním rejstříku a o změně některých ostatních zákonů, který mění stávající právní předpisy v oblasti regulace administrativních postupů spojených s evidencí a registrací subjektů, které podnikají nebo plánují zahájení podnikání.

Doba očekávání na možnost zahájení podnikání byla zkrácena přibližně o 17 dní. Dosud tato doba činila cca 25 dnů a po změnách by se mělo jednat pouze o 7 dní.

Registrační povinnost na straně podnikatele je omezena na uvedení tzv. doplňujících údajů. Tyto údaje nejsou předmětem zápisu do Státního soudního rejstříku, avšak jsou nezbytné pro Finanční úřad, Hlavní statistický úřad a Ústav sociálního zabezpečení a budou subjektem doplněny po zahájení podnikání. Jedná se mj. o číslo bankovního účtu, kontaktní údaje, předpokládaný počet zaměstnanců, tedy o údaje, které mají povahu citlivých informací nebo nejsou subjektu známy ve chvíli registrace do Státního soudního rejstříku. Podnikatel tyto údaje poskytne Finančnímu úřadu na jednom formuláři (v papírové nebo elektronické podobě) během 21 dnů od zápisu do Státního soudního rejstříku. Finanční úřad tyto údaje předá Hlavnímu statistickému úřadu a Ústavu sociálního zabezpečení.

PŘEVZATO: OPOaI Velvyslanectví PL v Praze 

› 29. 12. 2014
Autor: Tadeáš Hlawiczka

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Napište nám
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován