Obchodní zastoupení v Polsku | CesPol


CesPol  ›  Naše služby  ›  Obchod a zprostředkování  ›  Obchodní zastoupení v Polsku

Obchodní zastoupení v Polsku

 

Zabezpečujeme prodej výrobků na polském  trhu.

 

Realizujeme:

1. Obchodní zastoupení I - Spolupráce probíhá na základě smlouvy o obchodním zastoupení bez možností sjednávání obchodních závazků za zastoupeného.

2. Obchodní zastoupení II - Spolupráce probíhá na základě smlouvy o obchodním zastoupení s možností sjednávání obchodních závazků za zastoupeného na základě plné moci.

3. Obchodní zastoupení III - Spolupráce probíhá na základě smlouvy o výhradním obchodním zastoupení. 

 

Zajistíme komplexní servis potřebný k obsloužení dodávek Vašeho zboží k odběratelům:

  • Vytipování potencionálních klientů
  • Představení a projednání nabídky
  • Projednání obchodních podmínek
  • Zabezpečení podpisu smlouvy mezi Vámi a odběratelem
  • Průběžný servis spojený s obsluhou dodávek 

 

Vše v úzké součinnosti s dodavatelem!

Máte průběžný přehled o realizaci všech kroků na základě měsíčního plánu práce a vyhodnocení jeho plnění.Máte k dispozici veškerou korespondenci s odběrateli a zápisy z osobních jednání .Díky tomu máte plnou kontrolu nad plněním smlouvy.

Obchod je realizován na Váš účet na základě předem odsouhlasených podmínek.

Tato forma spolupráce se jeví jako nejefektivnější vzhledem k neustále se zvyšujícímu tlaku na snižování cen.

 

Distribuci Vašich výrobků zajistíme:

  • Do sítí obchodních řetězců
  • Na nezávislý trh do velkoobchodů
  • Na principu B2B, pokud nabízíte zboží nebo služby výrobním společnostem

 

Zaujala Vás služba OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V POLSKU? Vyplňte dotazník a naší dvoujazyční specialisté Vás budou kontaktovat.

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Mám zájem o tuto
službu
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován

Obchodní zastoupení v Polsku

Údaje o zájemci:

Název firmy / Jméno a příjmení:
IČO:
www:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Jste výrobní firma:      
Jste obchodní firma:      
Máte zájem o:
Máte zájem o tyto služby:            
Zkušenost na polském trhu:      
Zkušenost s polskými výrobky:      
Charakteristika nabízeného zboží:
Původ zboží:
Distribuční kanály, kde máme zájem své výrobky zavést:            
Konkrétní síť:
Požadavek na sortiment velkoobchodů:
Požadavek na sortiment výrobních firem:
Jiné: