Právní audit v Polsku | CesPol


CesPol  ›  Naše služby  ›  Právo a regulace  ›  Právní audit v Polsku

Právní audit v Polsku

 

Služby komplexního právního auditu Vám pomohou zejména v případech:

 

 • změn managementu nebo vlastníků společnosti : k prověření dosavadní činnosti, tj. zda nedošlo k porušení povinnosti k řádné a odborné péči
 • v případě nákupu společností či podniků : k prověření platnosti, nezpochybnitelnosti smluvních vztahů a zjištění právních rizik.

 

V rámci právního auditu jsou prověřovány:

 

 • Vlastnické vztahy
 • Akvizice a dispozice s majetkem
 • Finanční záležitosti

a) půjčky, úvěry, směnky
b) bankovní záruky
c) pomoc státu, dotace, daňová zvýhodnění
d) stav závazků a pohledávek
e) konsolidace účetní závěrky

 • Pracovně- právní vztahy
 • Posouzení vnitřních norem a předpisů firmy
 • Aktiva
 • Investice
 • Ekologická problematika
 • Průmyslová práva
 • Pojištění
 • Právní spory
 • Správní řízení

 

Posouzení smluv z obchodního styku:

a) dodavatelské smlouvy na dodávky zboží
b) odběratelské smlouvy na dodávky zboží
c) dodavatelské smlouvy na dodávky služeb
d) odběratelské smlouvy na dodávky služeb

 

V rámci posouzení současného stavu navrhujeme stručná doporučení k úpravám smluv do budoucna, k vedení soudních sporů, k postupu ohledně pohledávek, jakož i k systému řízení podniku z hlediska odpovědnosti a kontroly jednání společnosti.

 

 Máte zájem o PRÁVNÍ AUDIT? Vyplňte prosím formulář a naší specialisté budou Vás kontaktovat.

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Mám zájem o tuto
službu
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován

Právní audit v Polsku

Údaje o zájemci:

Název firmy / Jméno a příjmení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Máme zájem provést právní audit v následujícím rozsahu :

Vlastnické vztahy:      
Akvizice a dispozice s majetkem:      
Finanční záležitosti:                  
Pracovně-právní vztahy:      
Posouzení vnitřních norem a předpisů firmy:      
Aktiva:      
Investice:      
Ekologická problematika:      
Průmyslová práva:      
Pojištění:      
Právní spory:      
Správní řízení:      
Posouzení smluv z obchodního styku:            
Údaje o společnosti, ve které má být proveden právní audit :