Asistenční servis v Polsku | CesPol


CesPol  ›  Naše služby  ›  Obchod a zprostředkování  ›  Asistenční servis v Polsku

Asistenční servis v Polsku

 

 

Cílem služby je zajistit zájemcům doprovod na jednání a akce v Polsku, v Čechách a na Slovensku, kde se bude vyžadovat jazykové, případně odborné znalosti.

 

Asistenční služby jsou nejčastěji využívány v těchto případech:

  • Při navazování obchodní spolupráce
  • Při řešení strategických projektů.
  • Investice, kapitálová propojení atd.
  • Účast na veletrzích
  • Řešení právní problematiky
  • Řešení daňové problematiky

 

Asistenční služby jsou poskytovány v toto rozsahu:


1. Standardní asistenční servis:
servis poskytovaný osobou, která splňuje požadavky na zajištění očekávaných služeb a má odpovídající jazykové znalosti. Jde o jednodenní až několikadenní akce.

2. Odborný asistenční servis: jde o totéž, co u asistenčního servisu, s tím rozdílem, že osoba poskytující odborný servis je navíc znalcem řešené či projednávané problematiky. Poskytuje tedy zároveň poradenství.

 

Zaujala Vás služba ASISTENČNÍ SERVIS V POLSKU? Vyplňte dotazník a naší dvoujazyční specialisté Vás budou kontaktovat.

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Mám zájem o tuto
službu
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován

Asistenční servis v Polsku

Údaje o zájemci:

Název firmy / Jméno a příjmení:
Adresa:
IČO:
www:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Charakteristika jednání (akce), na které žádá zájemce doprovod:
Požadovaná odbornost asistenta:         
Pokud jiná - upřesněte :
Předpokládaný termín jednání :
Předpokládané místo jednání :
Doprava asistenta:
Ubytování asistenta (v případě vícedenního jednání):

Poznámka: V případě, kdy asistent využívá vlastní služební vozidlo a hradí náklady na ubytování na svůj účet, budou tyto zájemci refakturovány dle skutečné výše a zákona o cestovních náhradách