Zahraniční obchod Polska v I. kvartále 2015 | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu  ›  Obchod a zprostředkování  ›  Zahraniční obchod Polska v I. kvartále 2015

Zahraniční obchod Polska v I. kvartále 2015

Fotografie OPOJ Velvyslanectví PR v Praze není k dispozici

Podle předběžných údajů polského Hlavního statistického úřadu export zboží z Polska dosáhl v I. kvartále letošního roku 42,5 mld. EUR a meziročně vzrostl o 5,2 %. Import činil cca 40,4 mld. EUR a byl o 1,0 % nižší než před rokem. Došlo tak k přebytku obchodní výměny Polska, který dosáhl téměř 2,1 mld. EUR oproti deficitu zaznamenanému před rokem na úrovni 440 mil. EUR.

Stejně jako v I. kvartále 2014 i v letošním I. kvartále výrazně lepší výsledek byl zaznamenán v obchodní výměně Polska s rozvinutými trhy, kde export vzrostl o 6,7 % (na 36,5 mld. EUR) a import vzrostl o 0,6 % (na 26,9 mld. EUR), což vedlo ke zvýšení přebytku obchodní bilance o 2,1 mld. EUR na téměř 9,5 mld. EUR.

Export do zemí Evropské unie vzrostl o 7,4 % (na cca 33,8 mld. EUR) do celé skupiny rozvinutých zemí, z toho poněkud rychleji do eurozóny (o 7,6 %) než do ostatních unijních zemí (o 7,0 %). Mezi důležitějšími odběrateli polského exportu v EU nejvýraznější růst byl zaznamenán ve vývozu do Španělska (o 20,0 %), Nizozemska (o 13,5 %), České republiky (o 11,0 %), Itálie (o 8,9 %), Německa (o 8,8 %) a Velké Británie (o 8,7 %).

V I. kvartále došlo ke snížení exportu do rozvinutých zemí mimo EU (o 1,8 % na cca 2,7 mld. EUR), což souviselo s výrazným poklesem vývozu do zemí EFTA (o cca 19 % na 0,9 mld. EUR), z toho do Norska až o 35 %. Naproti tomu růst exportu byl zaznamenán do ostatních rozvinutých zemí (o 9,6 % na 1,8 mld. EUR), z toho do USA o 17,9 % a do Kanady o 9,1 %.

K výraznému poklesu došlo také v exportu do zemí SNS, tj. až o cca 28 % na 2,2 mld. EUR, z toho do Ruska o cca 32 %, na Ukrajinu o cca 16 % a do Běloruska o cca 40 %. Pokles byl zaznamenán v případě exportu do všech zemí SNS kromě vývozu do Turkmenistánu, kde došlo k růstu o 3,3 %.

Naproti tomu výrazný růst exportu v I. kvartále 2015 byl zaznamenán v případě rozvojových zemí (mimo SNS) – o 21,6 % (na cca 3,8 mld. EUR), z toho do Egypta o 66,5 %, Mexika o 62,4 %, Saudské Arábie (o 61,0 %), Spojených Arabských Emirátů (o 30,0 %), Turecka (o 15,2 %) a Srbska o (10,3 %).

Z hlediska komoditní struktury nejvíce vzrostl export strojírenských výrobků, které převažují v obchodní výměně Polska (o 8,2 % na 17,3 mld. EUR), lehkého průmyslu (o 8,8 % na 1,7 mld. EUR) a dřevařských a papírenských výrobků (o 8,0 % na téměř 2,1 mld. EUR). Pokles exportu byl zaznamenán v případě minerálních výrobků (o 25 % na 1,4 mld. EUR).

› 9. 6. 2015
Autor: OPOJ Velvyslanectví PR v Praze

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Napište nám
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován