Informace o polském trhu | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu

Infoservis - O Polsku

Zde najdete informace, které Vám připravují naší dopisovatelé. Dopisovateli jsou jednak odborníci – kooperanti z jednotlivých oblasti podnikání a jednak naší klienti či návštěvníci portálů, kteří nám pošlou informace, které uznáme za potřebné zveřejnit.

Články, hodnocení a ostatní formy informací, včetně doprovodné dokumentace, si můžete vybrat či seřadit dle oblasti zájmů, problematiky či autora. Jednotlivé informace jsou zpravidla propojeny na konkrétní produkty či služby, které v této souvislosti poskytujeme. Informace jsou seřazené dle data jejích zveřejnění.

Veškerý publikovaný obsah je pouze informativní. Provozovatel serveru ani autor nenesou odpovědnost za případné problémy či škody vzniklé neadekvátním použitím informací či jejích zneužitím. Obsah neprochází jazykovou úpravou. Každá publikovaná informace uvádí autora a v případě sekundárních informací také zdroj, ze kterého bylo čerpáno.

Informace o polském trhu RSS

› 23. 11. 2001

Úvod

Na území Polska může být provozována hospodářská činnost v mnoha různých právních formách fyzickými osobami, právnickými osobami a také organizačními jednotkami, které nemají…
více ›

› 17. 10. 2001

Obyvatelstvo

Pokud se týče počtu obyvatel, Polsko s cca 39 mil. obyvatel zaujímá 29. místo na světě ...
více ›

› 17. 10. 2001

Doprava

Polská síť veřejných komunikací činí cca 372 tis.km. Znamená to, že na 100 km2 rozlohy země připadá 112 km komunikací, co v porovnání se zeměmi západní Evropy není nejhorší ...
více ›

› 16. 10. 2001

Hraniční přechody

V roce 1998 bylo v provozu 225 hraničních přechodů, v tom 143 silničních, 33 - železničních, 5 - říčních, 18 - námořních a 18 - leteckých. Na hranicích s Českou republikou existuje celkem 91 hraničních přechodů ...
více ›