Jak na pohledávky? | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu  ›  Finance a účetnictví  ›  Jak na pohledávky?

Navazující služby

Jak na pohledávky?

Beata Badošková

Vedení vlastní firmy přináší mnoho zadostiučinění a finanční nezávislost. Pojí se však i s nepříjemnostmi jako je vymáhání peněz, které jste svým podnikání vydělali, avšak vám nebyly uhrazeny.

Abychom vám peripetie s vymáháním pohledávek usnadnili, předkládáme základní kroky a rady, které vám pomohou vaše pohledávky vymoci.
1. Smírčí vymáhání – dohodou , tedy motivujte dlužníka k dohodě a úhradě
- Osobně, mailem, telefonicky, sms
- Písemné výzvy k úhradě
- Informace o zveřejnění v registrech dlužníků
- Informace o předání pohledávky k soudnímu vymáhání
Způsob jednání s dlužníkem má velký vliv na úspěšnost.
- Kontaktujte se pouze se zodpovědnou osobou, která je zmocněna za dlužníka či dlužnou společnost jednat
- Komunikujte jasně a zřetelně, používejte fakta
- Dávejte konkrétní dotazy a čekejte na odpověď
- Pokud zadáte dotaz, vysvětlete záměr, proč se na danou věc ptáte
- Buďte důslední, pokud sdělíte dlužníkovi, že předáte věc k vymáhání, udělejte to.
Očekávejte a buďte připraveni, že dlužník:
- Bude slibovat termín úhrady
- Bude žádat o čas
- Bude se snažit ve vás vzbudit lítost
- Bude dávat najevo vůli úhrady
- Může projevit agresivitu
Vzhledem k tomu, že je tento způsob vymáhání časově, finančně i emočně velmi náročný, doporučujeme touto cestou vymáhat po dobu 1 měsíce. V případě neúspěchu nečekejte a předejte pohledávku k vymáhání.
Pokud vymáháte pohledávku v zahraničí, předejte ji co nejdříve, protože dlužníci počítají s tím, že jsou před vámi v jiném státě „schovaní".

2. Mimosoudní vymáhání – profesionálové mají připravené všechny nástroje k tomu, aby pohledávka byla vymožena. Postup je velmi jednoduchý. Pokud máte pohledávku v Polsku,
vyplňte na portálu http://www.pohledavkyvpolsku.com/ „Dotazník k pohledávce" a odešlete. Následně dostanete informaci k potřebným dokumentům a nabídku.
Seriózní firma od vás nebude požadovat manipulační poplatky předem.
Připravte si (pokud máte) :
- Smlouvu s dlužníkem (může být i dojednána emailem)
- Objednávku zboží nebo služby (může být emailem)
- Neuhrazené faktury
- Kontakty na zodpovědnou osobu dlužníka
- Kopie odeslaných výzev k úhradě
- Potvrzení o přijetí úhrady ( v případě dílčí úhrady dluhu)
- Emailovou a sms komunikaci

V této fázi vymáhá postačí kopie.
Po určité době neúspěšného vymáhání, zpravidla se jedná o 3-6 měsíců ( zde nelze globalizovat, protože každá pohledávka má svá specifika) vám bude doporučeno soudní vymáhání. Profesionální firmy mají své právní kanceláře, které zajišťují další fázi vymáhání na stejném místě.

3. Soudní vymáhání
Tato fáze vymáhání vyžaduje právní zastoupení. Zde se připravte, že v případě vymáhání v zahraničí veškerou dokumentaci spojenou s pohledávkou bude nutno přeložit soudním překladatelem. http://www.cespolgroup.com/cs/sluzby/jazykovy-servis/preklady

Náklady spojené s právním zastoupením a soudními poplatky jsou nemalé, přičítají se však na vrub dlužníkovi a budou zahrnuty do žaloby spolu s předmětnou částkou a úroky z prodlení.
Dle Dz.U. z 2015 poz. 1349 - Nařízení Ministerstva spravedlnosti (PR) ze dne 22. října 2015 o poplatcích za právní poradenství a náhradách hrazených státní pokladnou na náklady za právní pomoc poskytovanou právním poradcem určeným státem. Znění platné od 1. ledna 2016.
Odměna právní kanceláři – viz tabulka níže + 23% DPH
Kapitola 2, §2 - Minimální sazby při občansko-právních sporech:
Částka sporu ( v PLN) Odměna právní kanceláři (v PLN bez 23% DPH)
0 - 500 120
501 – 1 500 360
1 501 – 5 000 1 200
5 001 – 10 000 2 400
10 001 – 50 000 4 800
50 001 – 200 000 7 200
200 001 - výše 14 400

Soudní poplatek – max 5% hodnoty předmětu sporu
17,- PLN – plná moc - poplatek příslušnému městskému úřadu
Náklady na nutné ověřené překlady dokumentace spojené s pohledávkou nelze připojit k předmětu sporu.
4. Exekuce
- Realizována na základě soudního rozhodnutí, soudnímu příkazu k úhradě.
Exekutor může zabavit dlužníkovi pouze ty nemovitosti a věci movité, které mu ohlásíte v žádosti o exekuci. Musí se striktně držet soudního rozhodnutí a vaší žádosti, a nemůže přesahovat její rámec.
Pokud máte podezření, nebo tušíte, že dlužník vlastní ještě jiné nemovitosti, ale nemáte bližší informace, doporučujeme zadat u exekutora dohledání majetku dlužníka.
Je to placená služba navíc, ale zahrnuje se do vymáhání a jde na vrub dlužníkovi.
Exekutorké kanceláře mají přístup do informačních systémů a registrů.
Exekutor může dlužníkovi zabavit a následně prodat v dražbě:
- Věci movité
- Nemovitosti
- Příjem , plat
- Důchod
- Akcie a podíly
- Zablokovat účet
Orientační náklady na exekuční řízení v Polsku:
Exekuční kancelář účtuje své služby dle zákona Dz.U.2006.42.289 a Dz.U.2015.111.790 . Částka se platí po vymožení dluhu a hradí jí dlužník.
Možné poplatky spojené s exekučním vymáháním, na které si může exekuční kancelář vyžádat zálohu:
- výdaje na cestovné – spojené s cestami do místa bydliště dlužníka
- výdaje na korespondenci
- dohledání majetku dlužníka
- výdaje na auditora ( v případech, ve kterých vyšetřuje policie)
Všechny tyto zmíněné a jiné poplatky jsou regulovány zákonem.

Co říci závěrem? Pečlivě si prověřte obchodního partnera ještě před zahájením spolupráce.
Je to dobrý recept na to, jak se vyhnout mnoha problémům. Jedna z cest v odkazu níže:
http://www.cespolgroup.com/cs/sluzby/finance-a-ucetnictvi/provereni-obchodniho-partnera
Pokud již však pohledávky v Polsku nebo Česku máte a nevíte si s nimi rady, obraťte se na nás!
Pohledávkám rozumíme a umíme je řešit.
http://www.pohledavkyvpolsku.com/
http://www.cespolgroup.com/cs/sluzby/finance-a-ucetnictvi/vymahani-pohledavek-v-pl

› 11. 11. 2016
Autor: Beata Badošková

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Napište nám
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován