Informacje o czeskim rynku | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku

Infoserwis - O Czechach

Tu znajdą Państwo informacje przygotowane przez naszych korespondentów, którzy są specjalistami – kooperantami z poszczególnych dziedzin biznesu, a jednocześnie są naszymi klientami, czy też gośćmi portalu. Korespondenci przesyłają nam informacje, a my publikujemy te, które uznamy za przydatne. Artykuły, opinie i inne formy informacji, włącznie z dokumentami pomocniczymi mogą Państwo wybrać, czy też sortować według dziedziny, problematyki, autora, czy też usługi, która Państwa interesuje. Poszczególne informacje są przeważnie związane z konkretnymi produktami lub usługami, które Państwu oferujemy. Informacje są uporządkowane według daty ich publikacji. Wszelkie opublikowane treści są wyłącznie materiałami informacyjnymi. Administrator serwera oraz autor konkretnej treści nie odpowiadają za ewentualne problemy lub szkody powstałe w wyniku nieadekwatnego wykorzystania informacji, bądź ich nadużycia. Treść nie jest poddawana obróbce językowej. Każda publikowana informacja zawiera jej autora, a w przypadku informacji pomocniczych również źródło, z którego ją zaczerpnięta.

Informacje o czeskim rynku RSS

› 11. 11. 2004 | Autor: Zdeňka Rójová

Badanie rynku czeskiego

O ile jesteście zainteresowani:\r\n• skróceniem czasu potrzebnego do wprowadzenia Państwa produktu na rynek czeski\r\n• oraz obniżeniem kosztów z tym związanych\r\n\r\nZanim rozpoczniecie realizację pierwszych kroków uzyskajcie informacje z rynku!
więcej ›

› 11. 11. 2004 | Autor: Zdeňka Rójová

Badanie rynku - kwestionariusz

Firma: Osoba kontaktowa: Telefon: E-mail: Regon: www: Badana branża Cel badania Jestem zainteresowany: 1. Charakterystyką branży: tak ne Proszę bliżej opisać Państwa wymagania: 2. Warunki prawne wejścia na rynek: tak nie Proszę bliżej opisać Państwa wymagania: 3. Informacje o zużyciu i zwyczajach konsumentów : tak nie Proszę bliżej opisać Państwa wymagania: 4. Bazę danych firm: tak nie Wymagana ilość podmiotów: Branża1: Branża2: Branża3: Wymagany zakres informacji o podmiocie: Wymagany typ podmiotu: producent dystrybutor instytucja inne proszę sprecyzować: 5. Opis konkurencji : tak nie Proszę bliżej opisać Państwa wymagania: 6. Opis kanałów dystrybucyjnych : tak nie Proszę bliżej opisać Państwa wymagania: 7. Opracowanie map cenowych : tak nie Proszę bliżej opisać Państwa wymagania: 8. Formy reklamy i promocji : tak nie Proszę bliżej opisać Państwa wymagania:
więcej ›

› 16. 10. 2003

Wyroby przyjazne dla środowiska

Program narodowy stosowany w Republice Czeskiej kieruje się regułami i zasadami wspólnymi dla wszystkich najważniejszych światowych programów nadawania produktom znaków ekologicznych. Zasady te są zalecane przez Unię Europejską, przez międzynarodową normę ISO 14024 oraz Międzynarodową Izbę Handlową.
więcej ›

› 9. 10. 2003

Elektrotechnika w Republice Czeskiej

Liberalizacja handlu towarami elektrotechnicznymi osiągnęła takie rozmiary, że oferta i warunki cenowe na rynku krajowym są całkowicie porównywalne z rynkami krajów rozwiniętych ekonomicznie.
więcej ›

› 9. 10. 2003

Rząd czeski chce referendum w sprawie konstytucji unijnej

Rząd czeski chce poddać pod referendum pierwszą konstytucję europejską, by zapobiec zablokowaniu tego dokumentu w parlamencie przez partie opozycyjne - powiedział czeski minister spraw zagranicznych Cyril Svoboda.
więcej ›

› 3. 10. 2003

Handel zagraniczny między Polską i Republiką Czeską

Polska jest jednym z głównych partnerów handlowych RC wśród państw członkowskich CEFTA. Czechów i Polaków łączy nie tylko wspólna granica, ale także pokrewieństwo kulturowe i językowe, podobny poziom gospodarczy, szybko rosnące saldo wzajemnej wymiany handlowej i wspólne dążenie do Unii Europejskiej.
więcej ›

› 29. 9. 2003

Polska i Czechy zgodnie w sprawach europejskich

Stanowiska Polski i Czech w kwestiach europejskich nie różnią się - zgodnie podkreślili prezydenci obu krajów Aleksander Kwaśniewski i Vaclav Klaus po piątkowym roboczym spotkaniu w czeskim Jeseniku. Jednym z tematów rozmów obu przywódców był Traktat Konstytucyjny UE.
więcej ›