Kto się może zająć moją sprawą prawną w Czechach? | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Prawo i regulacje  ›  Kto się może zająć moją sprawą prawną w Czechach?

Kto się może zająć moją sprawą prawną w Czechach?

Tadeáš Hlawiczka

Kto powinien zająć się moją sprawą w warunkach czeskich - kto jest kto?

Często ludzie potrzebujący pomocy prawnej, nie wiedzą do kogo się zwrócić. Nie znają różnic pomiędzy pojęciami Prawnik, Radca prawny i Adwokat. W warunkach czeskich jest o tyle prościej, że nie ma zawodu Radca prawny. Są natomiast prawnicy i adwokaci. Prawnikiem jest ta osoba, która ukończyła studia w dziedzinie prawa i uzyskała tytuł magistra prawa – Mgr. czy też doktora praw – JUDr. Prawnicy mogą wykonywać więcej zawodów. Prawnik może zostać Sędzią, Prokuratorem, Notariuszem, Prawnikiem firmowy, Komornikiem, ale także Adwokatem. Wykonywanie każdego z wymienionych zawodów wiąże się z dalszymi wyspecjalizowanymi egzaminami i u zdobycię uprawnien do wykonywania zawodu.

Ogólnie można powiedzieć, że do pomocy prawnej w najszerszym pojęciu i reprezentowania przed sądami w RCZ jest uprawniony tylko adwokat (jak już wspomniałem, RCZ nie ma zawodu Radca prawny).

Adwokat jest tylko ten prawnik, który odbył praktykę koncypienta adwokackiego,zdał egzamin adwokacki i został zapisany na Listę Adwokatów Czeskiej Izby Adwokackiej (www.cak.cz.) Adwokat ma najszersze uprawnienia do reprezentowania jakiegokolwiek podmiotu na zasadzie udzielenia pełnomocnictwa. Istotne jest to, że Adwokat jest ubezpieczony z mocy prawa na sytuacje, kiedy by popełnił błędy. Ważne także to, że tylko Adwokatom przyznaje się koszty reprezentowania przed sądem. Adwokat musi zachować milczenie w sprawach, którymi się zajmuje, wypława to z ustawy. Może uwiarygodnić podpisy na dokumentach własnych i trzecich.

Z krótkiej informacji, którą podałem, wypływa, że w sprawach problematycznych, trzeba się zwracać do adwokatów. Zwracam wszakże uwagę, że dobry adwokat, to tylko ten, który jest wyspecjalizowany w przedmiotowej dziedzinie. Trzeba się zatem zwrócić do odpowiedniej Kacelarii.

› 2. 11. 2016
Autor: Tadeáš Hlawiczka

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować