Nasze usługi | CesPol


CesPol  ›  Nasze usługi

Nasze usługi

Mamy dla Państwa rozwiązania rozdzielone do sześciu działów tematycznych. Każdy dział zawiera konkretne produkty- komplet usług, z jasno określoną zawartością. Produkty powstały w odpowiedzi na popyt, a także celem osiągnięcia takiego standartu usług, który najbardziej odpowiada klientom. Oferowane produkty z poszczególnych dziedzin są rozwiązaniem dla najczęściej pojawiających się sytuacji. Na poszczególne usługi tworzymy zlecenia, które określają konkretne warunki między odbiorcą, a dostawcą. W celu efektywniejszej komunikacji oraz utworzenia oferty w formie zlecenia, przy każdym z produktów znajdują się formularze, stworzone na potrzeby danego Produktu. Zawarte zlecenie jest zdefiniowaniem współpracy handlowej. Zakładając współpracę w szerszym zakresie, oferujemy Państwu Kontrakt, który przewiduje zawarcie kilku lub też kilkunastu Zleceń. Kontrakt nie jest formą zobowiązania, lecz logicznego postępu w realizacji konkretnych zleceń.

Prawo i regulacje

W biznesie należy się kierować zasadami, które obowiązują na danym rynku. Nieznajomość tych zasad, czy też niezrozumienie, przynosi zazwyczaj nieprzyjemne konsekwencje. Mamy przygotowane dla Państwa usługi począwszy od doradztwa prawnego on-line, skończywszy na samej reprezentacji podczas procesu sądowego.

Założenie Spółki z o.o. w Czechach

Rejestracja działalności gospodarczej w Czechach

Wypis z czeskiego rejestru przedsiębiorców

Wypis z czeskiego rejestru działalności gospodarczej

Wypis z czeskiej księgi wieczystej

Wypis z czeskiego rejestru dłużników niewypłacalnych

Weryfikacja czeskiego partnera biznesowego

Prawo czeskie / e-doradztwo

Audyt prawny w Czechach

Finanse i rachunkowość

Prowadzenie własnej firmy na rynku zagranicznym wymaga ochrony środków finansowych oraz prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy serwis, który tworzy podstawę sukcesu w biznesie.

Księgowość w Czechach

Windykacja wierzytelności w Czechach

Weryfikacja czeskiego partnera biznesowego

Czeskie prawo podatkowe / E-doradztwo

Handel i pośrednictwo

Prowadzenie handlu odnoszącego sukcesy jest zależne od wielu czynników, z których większość jest specyficzna dla danego rynku, kanału dystrybucji, czy też potencjalnych klientów. Nie zawsze towar wysokiej jakości jest jednoznaczny z produktem odnoszącym sukces na rynku. Przeciwnie, nawet rzeczy „nieprzekonywujące" można sprzedać, jeżeli wie się jak.

Przedstawicielstwo handlowe w Czechach

Zakup i sprzedaż w Czechach

Wyszukanie czeskiego partnera handlowego

Serwis asystencki w Czechach

Komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa to bardzo szerokie pojęcie, jest ona „alfą i omegą" biznesu. Każdy podmiot gospodarczy miał z nią do czynienia, czy sobie to uświadamia, czy też nie. Działania biznesowe nie są możliwe bez komunikacji marketingowej.

Wyszukanie czeskiego partnera handlowego

Pośrednictwo w ogłoszeniach w Czechach

Office / adres firmy

Siedzibę podmiotu gospodarczego można wyobrażać sobie różnie. Przestarzałym jest już stwierdzenie, że siedziba musi znajdować się w stolicy. Przeciwnie, dla racjonalnie myślących przedsiębiorców i menadżerów logicznym jest, że pieniądze zaoszczędzone na utrzymywaniu siedziby/biura, można wykorzystać w bardziej efektywny sposób.

Wirtualne Biuro w Czechach

Adres siedziby w Czechach

Adres do doręczeń w Czechach

W pełni wyposażone biuro w Czechach

Cooffice

Serwis językowy

Przedstawiamy serwis, nie tylko z tłumaczeniami pisemnymi, czy ustnymi, ale również ze znajomością potrzeb związanych z działaniami na rynku zagranicznym, a także znaczeniem i oddziaływaniem źle zastosowanego słowa.

Tłumaczenia

Serwis asystencki w Czechach