Handel i pośrednictwo | CesPol


CesPol  ›  Nasze usługi  ›  Handel i pośrednictwo

Nasze usługi

Mamy dla Państwa rozwiązania rozdzielone do sześciu działów tematycznych. Każdy dział zawiera konkretne produkty- komplet usług, z jasno określoną zawartością. Produkty powstały w odpowiedzi na popyt, a także celem osiągnięcia takiego standartu usług, który najbardziej odpowiada klientom. Oferowane produkty z poszczególnych dziedzin są rozwiązaniem dla najczęściej pojawiających się sytuacji. Na poszczególne usługi tworzymy zlecenia, które określają konkretne warunki między odbiorcą, a dostawcą. W celu efektywniejszej komunikacji oraz utworzenia oferty w formie zlecenia, przy każdym z produktów znajdują się formularze, stworzone na potrzeby danego Produktu. Zawarte zlecenie jest zdefiniowaniem współpracy handlowej. Zakładając współpracę w szerszym zakresie, oferujemy Państwu Kontrakt, który przewiduje zawarcie kilku lub też kilkunastu Zleceń. Kontrakt nie jest formą zobowiązania, lecz logicznego postępu w realizacji konkretnych zleceń.

Handel i pośrednictwo

Prowadzenie handlu odnoszącego sukcesy jest zależne od wielu czynników, z których większość jest specyficzna dla danego rynku, kanału dystrybucji, czy też potencjalnych klientów. Nie zawsze towar wysokiej jakości jest jednoznaczny z produktem odnoszącym sukces na rynku. Przeciwnie, nawet rzeczy „nieprzekonywujące" można sprzedać, jeżeli wie się jak.

Przedstawicielstwo handlowe w Czechach

Zakup i sprzedaż w Czechach

Wyszukanie czeskiego partnera handlowego

Serwis asystencki w Czechach