Office / adres firmy | CesPol


CesPol  ›  Nasze usługi  ›  Office / adres firmy

Nasze usługi

Mamy dla Państwa rozwiązania rozdzielone do sześciu działów tematycznych. Każdy dział zawiera konkretne produkty- komplet usług, z jasno określoną zawartością. Produkty powstały w odpowiedzi na popyt, a także celem osiągnięcia takiego standartu usług, który najbardziej odpowiada klientom. Oferowane produkty z poszczególnych dziedzin są rozwiązaniem dla najczęściej pojawiających się sytuacji. Na poszczególne usługi tworzymy zlecenia, które określają konkretne warunki między odbiorcą, a dostawcą. W celu efektywniejszej komunikacji oraz utworzenia oferty w formie zlecenia, przy każdym z produktów znajdują się formularze, stworzone na potrzeby danego Produktu. Zawarte zlecenie jest zdefiniowaniem współpracy handlowej. Zakładając współpracę w szerszym zakresie, oferujemy Państwu Kontrakt, który przewiduje zawarcie kilku lub też kilkunastu Zleceń. Kontrakt nie jest formą zobowiązania, lecz logicznego postępu w realizacji konkretnych zleceń.

Office / adres firmy

Siedzibę podmiotu gospodarczego można wyobrażać sobie różnie. Przestarzałym jest już stwierdzenie, że siedziba musi znajdować się w stolicy. Przeciwnie, dla racjonalnie myślących przedsiębiorców i menadżerów logicznym jest, że pieniądze zaoszczędzone na utrzymywaniu siedziby/biura, można wykorzystać w bardziej efektywny sposób.

Wirtualne Biuro w Czechach

Adres siedziby w Czechach

Adres do doręczeń w Czechach

W pełni wyposażone biuro w Czechach

Cooffice