Finanse i rachunkowość | CesPol


CesPol  ›  Nasze usługi  ›  Finanse i rachunkowość

Nasze usługi

Mamy dla Państwa rozwiązania rozdzielone do sześciu działów tematycznych. Każdy dział zawiera konkretne produkty- komplet usług, z jasno określoną zawartością. Produkty powstały w odpowiedzi na popyt, a także celem osiągnięcia takiego standartu usług, który najbardziej odpowiada klientom. Oferowane produkty z poszczególnych dziedzin są rozwiązaniem dla najczęściej pojawiających się sytuacji. Na poszczególne usługi tworzymy zlecenia, które określają konkretne warunki między odbiorcą, a dostawcą. W celu efektywniejszej komunikacji oraz utworzenia oferty w formie zlecenia, przy każdym z produktów znajdują się formularze, stworzone na potrzeby danego Produktu. Zawarte zlecenie jest zdefiniowaniem współpracy handlowej. Zakładając współpracę w szerszym zakresie, oferujemy Państwu Kontrakt, który przewiduje zawarcie kilku lub też kilkunastu Zleceń. Kontrakt nie jest formą zobowiązania, lecz logicznego postępu w realizacji konkretnych zleceń.

Finanse i rachunkowość

Prowadzenie własnej firmy na rynku zagranicznym wymaga ochrony środków finansowych oraz prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy serwis, który tworzy podstawę sukcesu w biznesie.

Księgowość w Czechach

Windykacja wierzytelności w Czechach

Weryfikacja czeskiego partnera biznesowego

Czeskie prawo podatkowe / E-doradztwo