Siedem znaków ukazujących „szwarc system” | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Prawo i regulacje  ›  Siedem znaków ukazujących „szwarc system”

Produkty nawiązujące

Siedem znaków ukazujących „szwarc system”

Zuzana Tlolková

„Szwarc system” to określenie działalności ekonomicznej, podczas której osoby wykonujące zwyczajne, codzienne czynności dla pracodawcy nie są jego pracownikami lecz działają formalnie jako samodzielni przedsiębiorcy świadczący pracodawcy swoje usługi.

 

Chodzi o sytuacje, kiedy pracodawca zawiera z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę handlowo-prawną, pomimo tego, iż faktycznie chodzi o działalność zarobkową w postaci pracownika. 

Korzyści, jakie może uzyskać pracodawca i pracownik poprzez stosowanie szwarc systemu to przede wszystkim różnica w wysokości podatku dochodowego  i ubezpieczenia socjalnego. Poprzez umowę podwykonawstwa, zainteresowane strony chcą uniknąć zbyt ograniczającego ich kodeksu pracy. System ten jest najczęściej praktykowany w : budownictwie, restauracjach, u programistów lub agentów nieruchomości. 

Minusami praktykowania szwarc systemu może być obciążenie pracownika częścią czynności administracyjnych pracodawcy. Pracownik nie ma prawa do płatnego urlopu, jeżeli bierze dni wolne są one traktowane jako urlop bezpłatny. Nie ma również prawa do korzystania ze sprzętu roboczego pracodawcy, przerwy obiadowej,  a także odprawy,  w przypadku zakończenia współpracy.

 

Dokładna definicja  „szwarc systemu" nie istnieje.

Ogólne cechy „szwarc systemu" to:

 

  • Występowanie w imieniu pracodawcy
  • Regularne oraz stałe wynagrodzenie
  • Praca dla jednego pracodawcy oraz zakaz świadczemnia usług drugiemu
  • Sprzęt pracy pracodawcy
  • Określone godziny pracy
  • Relacja przełożonego i podwładnego oraz odpowiedzialność za szkody
  • Zbyt mała specjalizacja

 

Opracowała: Zuzana Tlolková, Cespol Business Service, www:c-bs.eu

› 31. 7. 2012
Autor: Zuzana Tlolková

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować